Pages

Friday, October 22, 2010

Persamaan & Perbezaan Ciri-Ciri Wayang Kulit


PERSAMAAN & BERBEZAAN WAYANG KULIT 


"Persamaan" dan "Perbezaan" wayang kulit khususnya bagi empat jenis wayang kulit yang telah dibincangkan sebelum ini dapat dilihat berdasarkan kepada beberapa ciri utama wayang kulit itu sendiri seperti asal usul, isi cerita, bahasa yang digunakan, bentuk patung (watak) dan alat muzik yang digunakan dalam persembahan wayang kulit tersebut.

Anda boleh melihat persamaan dan perbezaan yang dimaksudkan di atas secara jelas sepertimana yang telah diringkaskan dalam jadual-jadual di bawah ini. Perbandingan yang jelas dapat diperhatikan berdasarkan maklumat-maklumat yang telah diringkaskan di bawah ini.

No comments:

Post a Comment